รายละเอียดเงินฝากไทยพาณิชย์ 4% พร้อมอัพเดทดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากในปี 2567

อัพเดทเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2024 เงินฝากไทยพาณิชย์ 4% 

การลงทุนด้วยเงินออมถือเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ความเสี่ยงต่ำ แถมยังได้ดอกเบี้ยสูง และถ้าหากเราเลือกฝากประจำกับธนาคารไทยพาณิชย์ที่ให้ดอกเบี้ยเงินฝากไทยพาณิชย์ 4% หรือสูงสุด 2.15% ต่อปี ก็ยิ่งให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า น่าลงทุน โดยในปี 2024 ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง และให้คนที่เปิดบัญชีไทยพาณิชย์ตั้งแต่การฝากประจำไทยพาณิชย์ 12 เดือน ฝากประจำไทยพาณิชย์ 24 เดือน จนถึงการฝากประจำไทยพาณิชย์ 36 เดือน pantip ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากไทยพาณิชย์ 4% ในอัตราสูงสุด 

แต่คำถามคือเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2024 เงินฝากไทยพาณิชย์ 4% มีจริง ๆ ไหม? ซึ่งรายละเอียดการฝากประจำไทยพาณิชย์ 12 เดือน ฝากประจำไทยพาณิชย์ 24 เดือน จนถึงการฝากประจำไทยพาณิชย์ 36 เดือน pantip จะเริ่มต้นตั้งแต่ 1.55% ถึง 2.15% ต่อปี โดยไม่ต้องพกสมุดคู่ผาก และสามารถทำการเปิดบัญชีไทยพาณิชย์เปิดบัญชีไทยพาณิชย์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 

รายละเอียดฝากเงินไทยพาณิชย์ดอกเบี้ยสูง เงินฝากไทยพาณิชย์ 4% 

สำหรับใครที่กำลังสนใจเปิดบัญชีไทยพาณิชย์ และกำลังคาดหวังว่าการเปิดบัญชีไทยพาณิชย์ในปี 2024 จะได้รับดอกเบี้ยสูง เงินฝากไทยพาณิชย์ 4% อาจจะต้องพิจารณารายละเอียดฝากเงินไทยพาณิชย์ดอกเบี้ยสูง เงินฝากไทยพาณิชย์ 4% กันก่อน เนื่องจากการเปิดบัญชีไทยพาณิชย์เป็นการเปิดบัญชีเงินฝากประจำระยะยาว โดยเริ่มตั้งแต่การฝากประจำไทยพาณิชย์ 12 เดือน ฝากประจำไทยพาณิชย์ 24 เดือน จนถึงการฝากประจำไทยพาณิชย์ 36 เดือน pantip ซึ่งแต่ละระยะการฝากเงินไทยพาณิชย์ดอกเบี้ยสูงจะได้รับอัตราดอกเบี้ยดังนี้ 

  • ฝากประจำไทยพาณิชย์ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.55% ต่อปี 
  • ฝากประจำไทยพาณิชย์ 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.10% ต่อปี
  • ประจำไทยพาณิชย์ 36 เดือน pantip อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2.15% ต่อปี

เราสามารถเลือกการเปิดบัญชีไทยพาณิชย์ตามระยะเวลาที่เราต้องการฝากประจำ และไม่ว่าจะเลือกบัญชีเงินฝากประจำธนาคารไทยพาณิชย์ระยะสั้น หรือระยะยาว ก็จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากไทยพาณิชย์สูงสุด 2.15% ต่อปี ไม่ใช่ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากไทยพาณิชย์ 4% ต่อปี 

รีวิวเงินฝากไทยพาณิชย์ 4% ได้จริงไหม? ฝากประจำไทยพาณิชย์ 36 เดือน pantip 

อย่างที่กล่าวไปตอนต้นของบทความว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไทยพาณิชย์สูงสุดอยู่ที่ 2.15% ต่อเดือน ไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากไทยพาณิชย์ 4% แต่ข้อดีของการฝากประจำไทยพาณิชย์ 36 เดือน pantip ที่เราอยากจะยกรีวิวมาในบทความนี้ คือจุดเด่นของบัญชีเงินฝากประจำธนาคารไทยพาณิชย์ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงเกือบเงินฝากไทยพาณิชย์ 3% โดยเริ่มต้นฝากที่เดือนละ 1000 บาท และฝากเท่ากันเรื่อย ๆ ทุก ๆ เดือน จนครบ 36 เดือน ซึ่งบัญชีนี้เรียกว่าบัญชีเงินฝากระยะยาว เงินฝากที่ช่วยสะสมเงินออมเท่ากันทุกเดือน รับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไป พร้อมกับได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากด้วย 

Scroll to Top