เงินอุดหนุนบุตร 2567 ได้เท่าไหร่? พร้อมแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนล่าสุด

โครงการเงินอุดหนุนบุตรคืออะไร? เงินอุดหนุนบุตร 2567 

โครงการเงินอุดหนุนบุตร หรือโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาลเพื่อช่วยเด็กแรกเกิดไปจนถึงอายุ 6 ขวบ ในครอบครอบที่มีรายได้น้อย หรือเสี่ยงต่อความยากจน เพื่อการดูแลเด็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีประสิทธิภาพ ล่าสุดรัฐบาลได้จัดตั้งโครงการเงินอุดหนุนบุตร 2567 โดยเปิดให้ครอบครัวสามารถลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์เพื่อขอรับเงินผ่านแอพพลิเคชั่น “เงินเด็ก” ได้ด้วย 

โครงการเงินอุดหนุนบุตร 2567 เปิดให้ลงทะเบียนได้ที่หน่วยงานใกล้บ้าน เช่น กรุงเทพมหานครลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรได้ที่สำนักงานเขต เมืองพัทยาลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรที่ศาลาการเมืองพัทยา และส่ววนภูมิภาคลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล เมื่อลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ณ สถานที่ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรสามารถเข้าไปยืนยันตัวจนได้ที่แอพพลิเคชั่น D.DOPA 

อัปเดตข้อมูลเงินอุดหนุนบุตร 2567 ใครได้บ้าง ได้เท่าไหร่

โครงการเงินอุดหนุนบุตร 2567 เปิดโอกาสให้ครอบครัวที่มีรายได้น้อย และมีบุตรแรกเกิด ให้ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรได้ โดยผู้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

  • บิดามารดา หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน มีสัญชาติไทย  และไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน
  • มีรายได้น้อย โดยมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี 
  • มีบัญชีที่ผูกบริการพร้อมเพย์เข้ากับบัตรประชาชน 

โครงการเงินอุดหนุนบุตร 2567 จะให้พ่อแม่ที่อยู่ในระบบประกันสังคมสามารถขอเงินรับรองบุตรจำนวน 800 บาท สำหรับบุตรที่มีอายุไม่เกิน 6 ปี และครอบครัวที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นครอบครัวฐานะยากจนพิเศษ ก็จะได้รับเพิ่มเงินอุดหนุนบุตร 600 บาทต่อเดือน 

เช็คเงินอุดหนุนบุตร 2567 เงินเข้าวันไหน ตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรได้ที่นี่ 

ครัวครัวที่ได้ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรในโครงการเงินอุดหนุนบุตร 2567 สามารถตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตร หรือเช็คเงินอุดหนุนบุตร 2567 ได้ที่เว็บไซต์ “กรมกิจการเด็กและเยาวชน” โดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของตนเอง และหมายเลขประชาชนของเด็กแรกเกิด หลังจากนั้นก็สามารถทำการค้นหาข้อมูลเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดได้เลย 

โครงการเงินอุดหนุนบุตร 2567 จะจ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน และหากตรงกับเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุด โครงการเงินอุดหนุนบุตร 2567 ก็จะจ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรก่อนหน้าวันหยุด หากผู้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรไปแล้ว แต่เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดไม่เข้าบัญชี ให้ตรวจสอบได้ที่ หรือสอบถามได้ที่โครงการเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดได้ในเวลา 08.30 – 17.00 น. ของเวลาราชการ หรือโทร 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

Scroll to Top