lnwshop logo
 

ให้คำปรึกษา     ผ่านทาง     line id :@kaset  

ปรึกษาหรือสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมีอันตรายผ่านระบบ Line

โดยเพียงกดปุ่ม Add Friends ด้านล่างของเราได้เยค่ะ 

           เพิ่มเพื่อน