lnwshop logo

บทความ

ตัวอย่างการติดตั้งระบบน้ำเพื่อการเกษตร
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
การให้น้ำทางผิวดิน (Surface Irrigation) คือการให้น้ำโดยการให้น้ำนั้นขังหรือไหลไปบนผิวดินและซึมลงไปในดินตงจุดที่น้ำนั้นขังหรือไหลผ่าน ดังนั้นอาจถือว่าผิวดินเป็นทางน้ำ ทางน้ำนั้นมีหลายขนาดแตกต่างกันไป และเมื่อพิจารณาตามลักษณะของทางน้ำแล้วสามารถแบ่งการให้น้ำทางผิวดินได้เป็น 2 ลักษณะ คือ แบบให้น้ำท่วมเป็นผืน และ แบบให้น้ำท่วมในร่องค…
ป้องกัน กำจัดโรคพืช ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อราและแบคทีเรีย
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
รวมสารชีวภัณฑ์4สายพันธุ์ป้องกันและกำจัด โรคพืชทั้งโรคทางราก โคนต้น กิ่ง ใบ ดอกและผล ที่มีสาเหตุจากเชื้อราและแบคทีเรีย วิธีการใช้ : ใช้เชื้อ4สหายในอัตรา 50กรัม/น้ำ20ลิตร 1.ผสมน้ำ20ลิตรในถังตวง ผสมสารจับใบสำหรับชีวภัณฑ์4-6ซีซีกวนให้เข้ากันตวงเชื้อ4สหายใส่ลงไป50กรัม(5ช้อนโต๊ะ)กวนให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 1ชั่วโมง เทน้ำใสๆหรือเทผ่านกรองเข้…
โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ตัวอย่างลักษณะอาการที่เกิดจากเชื้อสาเหตุชนิด รวบรวมข้อมูลลักษณะอาการผิดปกติจากโรคพืชหรือจากการเข้าทำลายของเชื้อสาเหตุต่างๆดังนี้ 1. โรคพืชจากเชื้อรา โรคใบจุดพืชคะน้า สาเหตุเกิดจากเชื้อราAlternaria sp อาการเกิดแผลวงกลมเป็นจุดช้ำน้ำเล็กๆต่อมาใบเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล โรคโคนเน่าพืชส้ม สาเหตุเกิดจากเชื้อราPhytophthora parasitica อาการเป…
คู่มือการใช้ จุลินทรีย์ 4สหาย ป้องกันและกำจัดโรคพืชที่มีสาเหตุมาจากเชื้อราและแบคทีเรีย
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
รวมสารชีวภัณฑ์4สายพันธุ์ป้องกันและกำจัด โรคพืชทั้งโรคทางราก โคนต้น กิ่ง ใบ ดอกและผล ที่มีสาเหตุจากเชื้อราและแบคทีเรีย 1.เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum) เป็นเชื้อราชั้นสูง จัดเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ที่สามารถใช้ควบคุมโรคพืช ซึ่งเกิดจากเชื้อราสาเหตุโรคพืชในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โรคโคนเน่า โรคเน่าระดับดิน (เน่าคอดิน)…
2โทน จุลินทรีย์ ป้องกัน ควบคุมโรคพืช ที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
รวมสารชีวภัณฑ์3สายพันธุ์ป้องกันและกำจัด โรคพืชทั้งโรคทางราก โคนต้น กิ่ง ใบ ดอกและผล ที่มีสาเหตุจากเชื้อราและแบคทีเรีย วิธีการใช้ : ใช้จุลินทรีย์ 2โทนในอัตรา 50กรัม/น้ำ20ลิตร ตวงน้ำ 20ลิตรในถังผสม ใส่สารจับใบสำหรับชีวภัณฑ์4-6ซีซี กวนให้เข้ากัน ตวงจุลินทรีย์ 2โทนใส่ลงไป50กรัม(5ช้อนโต๊ะ)กวนให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 1ชั่วโมง เทน้ำใสๆหรือเท…
เชื้อรา เมธาไรเซียม กำจัดปลวก
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
เชื้อราเมธาไรเซียม เป็นเชื้อราที่มีสีเขียวหม่น เป็นเชื้อจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีการนำมาใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชหลายชนิด อย่างกว้างขวาง จัดเป็นศัตรูธรรมชาติที่สำคัญของด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นอ้อย (Dorysthenes buqueti Guerin.) สามารถทำลายด้วงหนวดยาวได้ทุกระยะ ตั้งแต่ระยะที่เป็นไข่จนถึงตัวเต็มวัย สามรถทำลายระยะที่เป็นหนอนได้ถึง 90 เป…
บิวเวอร์เรียแบบซอง การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย อย่างง่าย
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
เชื้อราบิวเวอร์เรีย คืออะไรเชื้อราบิวเวอร์เรีย ( Beauveria bassiasna ) เป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลง ซึ่งสามารถทำลายแมลงได้หลายชนิด ในอันดับ Homoptera Lepidoptera Coleoptera และ Diptera ซึ่งได้แก่แมลงจำพวกเพลี้ยต่างๆ หนอนผีเสื้อ ด้วง และแมลงวัน หรือยุง นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าสามารถกำจัดปลวก และมดคันไฟได้ ทำให้มดและปลวกตาย…
ลดต้นทุนการผลิต /การขยายเชื้อราขาว บิวเวอร์เรีย บาเซียน่า
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ปกติแล้วในธรรมชาติจะมีระบบนิเวศที่สามารถควบคุมกันเองไม่ให้มากหรือน้อยเกินไปเพื่อสร้างความสมดุลในระบบสิ่งแวดล้อม แต่ในปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารเคมีจำนวนมากทั้งยาฆ่าแมลงและยาฆ่าเชื้อราและจุลินทรีย์ซึ่งสารเคมีเหล่านี้จะทำลายแมลงและจุลินทรีย์แทบทุกชนิดทั้งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ต่อพืช ทำให้ระบบนิเวศถูกทำลายจุลินทรีย์และแมล…
คู่มือการใช้ เชื้อรา5พิฆาต กำจัดไข่ หนอนและแมลงศัตรูพืชในครั้งเดียว
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
รวมสารชีวภัณฑ์5สายพันธุ์กำจัด ไข่ หนอนและตัวแมลงศัตรูพืช รับรองผลการใข้งาน100% เชื้อราบิวเวอร์เรีย บาเซียน่าและ เชื้อราเฮอร์ซุเทลลา ทอมโซนี่ สามารถป้องกัน และกำจัดแมลงศัตรูพืช อาทิเช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไฟ บั่ว หนอนห่อใบ ในมะม่วงได้แก่ เพลี้ยจักจั่นที่ทำลายช่อมะม่วง แมลงค่อมทอง ในพืชตระกูลส้มได้แก่ เพลี้ยอ…
ไคโตซาน
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ไคตินและไคโตซานเป็นอนุพันธ์ของคาร์โบไฮเดรต เป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติ ที่ประกอบด้วยคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมหลายประการ เช่น สามารถแตกสลายได้ทางชีวภาพการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันต่ำ ไม่ก่อให้เกิดการอักเสบ ไม่เป็นพิษ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โครงสร้างของไคตินและไคโตซานประกอบด้วยไนโตรเจน ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของ…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 327 บทความ
 

ให้คำปรึกษา     ผ่านทาง     line id :@kaset  

ปรึกษาหรือสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมีอันตรายผ่านระบบ Line

โดยเพียงกดปุ่ม Add Friends ด้านล่างของเราได้เยค่ะ 

           เพิ่มเพื่อน

สินค้าแนะนำ

รายการสินค้า

     สั่งซื้อสินค้า และให้คำปรึกษา    

      ผ่านทาง     line id:@kaset   

           เพิ่มเพื่อน

ค้นหารหัสพัสดุ

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

ติดตามสินค้า

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม1,732,943 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด1,165,173 ครั้ง
ร้านค้าอัพเดท22 ก.พ. 2561

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านสวนเกษตรผสมผสาน นครปฐม
สวนเกษตรผสมผสาน นครปฐม
ให้คำแนะนำปรึกษา ระบบการทำเกษตร ออกแบบระบบสวน เกษตรปลอดสาร เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารเคมีอันตราย ฯลฯ
เบอร์โทร : 0941908875
อีเมล : kasetkawna@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก