lnwshop logo

บทความ

วิธีป้องกัน กำจัด หนอนเจาะหัวมันฝรั่ง ในแปลงปลูกมันฝรั่งอินทรีย์
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 วันที่ผ่านมา
หนอนผีเสื้อเจาะหัวมันฝรั่ง (potato tuber moth) ชื่อวิทยาศาสตร์Phthorimaea operculella Zeller วงศ์Gelechiidae อันดับLepidoptera ความสำคัญและลักษณะการทำลาย หนอนผีเสื้อเจาะหัวมันฝรั่งเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญต่อการปลูกมันฝรั่งโดยการที่ตัวเต็มวัยของหนอนผีเสื้อเจาะหัวมันฝรั่งจะวางไข่บนใบมันฝรั่งหลังจากนั้นไข่ก็จะฟักเป็นตัวหนอนหนอนเหล่านั…
วิธีป้องกัน กำจัด หนอนเจาะฝักลายจุด ในแปลงปลูกถั่วอินทรีย์
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:2 วันที่ผ่านมา
หนอนเจาะฝักถั่วเขียว สมุนไพร กำจัด หนอน ถั่วฝักยาว โรค และ แมลง ศัตรู พืช ถั่วฝักยาว ยาฉีดถั่วฝักยาว หนอนชอนใบถั่วฝักยาว หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว วงจร ชีวิต หนอน เจาะ ฝักถั่ว หนอน เจาะ ฝักถั่ว ชื่อ วิทยาศาสตร์ หนอนเจาะฝักลายจุด (bean pod borer) ชื่อวิทยาศาสตร์Maruca testulalis (Hubner) วงศ์Pyralidae อันดับLepidoptera ความสำคัญและล…
วิธีป้องกันและกำจัด หนอนคืบกะหล่ำ แปลงปลูกผักอินทรีย์
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:5 วันที่ผ่านมา
หนอนคืบ ชื่อวิทยาศาสตร์ หนอนคืบกินใบ หนอน คืบ ชะอม หนอนกระทู้หอม แมลง ศัตรู พืช ผัก หนอนกระทู้ผัก หนอนคืบกะหล่ำ (cabbage looper) ชื่อวิทยาศาสตร์Trichoplusia ni (Hubner) วงศ์Noctuidae อันดับLepidoptera ความสำคัญและลักษณะการทำลาย หนอนคืบกะหล่ำเป็นหนอนขนาดกลางกินจุในระยะแรกตัวหนอนจะกัดกินที่ผิวใบเมื่อตัวหนอนโตขึ้นจะกัดกินใบทำให้เป็…
การป้องกันและกำจัด ด้วงเต่าแตงแดง ในสวนแตงอินทรีย์
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:6 วันที่ผ่านมา
ด้วงเต่าแดง ด้วงเต่าแตงแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ เต่าแตงดำ วิธี ป้องกัน ด้วง เต่า แตง ด้วงเต่ามะเขือ สูตรกําจัดแมลงเต่าทองสารเคมีกำจัดเต่าแตง ด้วง แตง ดำ ด้วงเต่าแตงแดง (red cucurbit leaf beetle) ชื่อวิทยาศาสตร์Aulacophora indica (Gmelin) วงศ์Chrysomelidae อันดับColeoptera ความสำคัญและลักษณะการทำลาย ด้วงเต่าแตงแดงจะพบเป็นปัญหาอยู่เสมอ…
การป้องกันและกำจัด หนอนชอนใบ ในสวนเกษตรอินทรีย์
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
หนอนชอนใบผัก หนอนชอนใบแตงกวา กําจัดหนอนชอนใบ ชีวภาพ หนอนชอนใบถั่วฝักยาว สารเคมีกำจัดหนอนชอนใบหนอนชอนใบมะเขือเทศ หนอนชอนใบเมล่อน ยา ปราบ หนอน ชอน ใบ แมลงวันหนอนชอนใบ (leaf miner flies) ชื่อวิทยาศาสตร์Liriomyza spp. วงศ์Agromyzidae อันดับDiptera ความสำคัญและลักษณะการทำลาย แมลงวันหนอนชอนใบมีหลายชนิดถ้าทำลายพืชตระกูลกะหล่ำมีชื่อเรีย…
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในสวนเกษตรอินทรีย์
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
เพลี้ยไฟข้าว เพลี้ยไฟแตงกวา เพลี้ยไฟ คือ เพลี้ยไฟพริก ยากําจัดเพลี้ยไฟ กุหลาบ เพลี้ยไฟ ถั่วฝักยาว วงจรชีวิตเพลี้ยไฟ การกำจัดเพลี้ยไฟ เพลี้ยไฟ ชื่อวิทยาศาสตร์Thrips palmi Karny วงศ์Thripidae อันดับThysanoptera ความสำคัญและลักษณะการทำลาย ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยทำลายส่วนต่างๆของพืชโดยใช้ปากที่เป็นแท่ง (stylet) เขี่ยเนื้อเยื่อพืชให้ช้ำ…
คู่มือการใช้ เชื้อรา5พิฆาต กำจัดไข่ หนอนและแมลงศัตรูพืชในครั้งเดียว
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
รวมสารชีวภัณฑ์5สายพันธุ์กำจัด ไข่ หนอนและตัวแมลงศัตรูพืช รับรองผลการใข้งาน100% เชื้อราบิวเวอร์เรีย บาเซียน่าและ เชื้อราเฮอร์ซุเทลลา ทอมโซนี่ สามารถป้องกัน และกำจัดแมลงศัตรูพืช อาทิเช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไฟ บั่ว หนอนห่อใบ ในมะม่วงได้แก่ เพลี้ยจักจั่นที่ทำลายช่อมะม่วง แมลงค่อมทอง ในพืชตระกูลส้มได้แก่ เพลี้ยอ…
การกำจัดแมลงบั่ว สวนกล้วยไม้ นาข้าวอินทรีย์ สวนมะม่วงอินทรีย์
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
บั่ว มะม่วง บั่ว กล้วยไม้ บั่วนาข้าว แมลงบั่ว ชื่อวิทยาศาสตร์ แมลง บั่ ว ใช้ ยา อะไร แมลงบั่วมะม่วง กำจัดแมลงบั่ว บั่วรา คือ ยาแก้บั่วในนาข้าว บั่ว (อังกฤษ: Gall Midges หรือ Gall Gnats) อยู่ในวงศ์ Cecidomyiidae อันดับ Diptera ตัวอ่อนกินอยู่ภายในเนื้อเยื่อ พืช ทำให้พืชเจริญเติบโตผิดปกติเกิดเป็น ปมขึ้นตัวเต็มวัยของแมลงบั่ว มีลักษณ…
การป้องกันและกำจัด หนอนใยผัก ในแปลงปลูกผักอินทรีย์
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
หนอนใยผัก (Diamondback moth) (DBM), Plutella xylostella L. เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญและก่อให้เกิดความเสียหายกับพืชฝักตระกูลกะหลา เช่น คะน้า กะหลาปลีกะหลาดอก ฯลฯ ยกเว้นฝักกาดหอม พบระบาดตามแหล่งปลูกฝักทั่วไปทุกภาคปัจจุบันหนอนใยฝักได้มีการพัฒนาสร้างความด้านทานต่อสารฆ่าแมลงได้รวดเร็ว พืชอาหาร : คะน้า กะหล่ำปลี กะหล่ำดอกกะหล่ำปม ผักกาดขา…
ป้องกันกำจัด เพลี้ยจักจั่น ในสวนเกษตรอินทรีย์
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
เพลี้ยจักจั่น ทุเรียน เพลี้ยจักจั่นข้าว ยา ฉีด เพลี้ย จักจั่น เพลี้ยจักจั่นแดง วงจรชีวิตเพลี้ยจักจั่น เพลี้ยจักจั่น ชื่อวิทยาศาสตร์ เพลี้ยจักจั่น มะเขือ เพลี้ยจักจั่น (Leafhopper)ชื่อวิทยาศาสตร์ Empoasca spp. วงศ์ Cicadellidae อันดับ Homoptera ความสำคัญและลักษณะการทำลาย เพลี้ยจักจั่นเป็นแมลงศัตรูปากดูดขนาดเล็ดที่พบระบาดเป็นครั้ง…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 360 บทความ
ให้คำปรึกษา     ผ่านทาง     line id :@kaset  

ปรึกษาหรือสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมีอันตรายผ่านระบบ Lineโดยเพียงกดปุ่ม

 Add Friends ด้านล่างของเราได้เยค่ะ ผู้ใช้ปลอดภัย สบายใจถึงผู้บริโภค มาเป็นเพื่อนกับเรานะค่ะ 

           เพิ่มเพื่อน

สินค้าแนะนำ

รายการสินค้า

     สั่งซื้อสินค้า และให้คำปรึกษา    

      ผ่านทาง     line id:@kaset   

           เพิ่มเพื่อน

ค้นหารหัสพัสดุ

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

ติดตามสินค้า

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม2,100,335 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด1,410,540 ครั้ง
ร้านค้าอัพเดท20 ส.ค. 2561

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านสวนเกษตรผสมผสาน นครปฐม
สวนเกษตรผสมผสาน นครปฐม
ให้คำแนะนำปรึกษา ระบบการทำเกษตร ออกแบบระบบสวน เกษตรปลอดสาร เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารเคมีอันตราย ฯลฯ
เบอร์โทร : 0941908875
อีเมล : kasetkawna@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก